Bekliyoruz: PTE sınavını geçmek için seni de aramıza bekliyoruz.

Blog

İngilizce Essay Konuları Nelerdir?

PTE Writing

İngilizce Essay Konuları Nelerdir?

İngilizce dilinde ‘essay’ kelimesi ‘kompozisyon’ anlamına gelmektedir. Kompozisyonlar, herhangi bir konuda detaylı yazılabilir ve istenilen konuda yazmak için o konu hakkında bilgi sahibi olmak gerekebilir. Bununla beraber alan yazılarını ya da birçok farklı kaynağı tarayıp okumanın faydası da büyük olacaktır. 

PTE Academic sınavında “Write Essay” soru tipinde sizden 1 veya 2 adet kompozisyon yazmanız beklenmektedir. PTE sınavının 1. bölümünde yer alır. Bilindiği gibi sınav 3 parttan oluşmaktadır. Essay yazarken bilgi karmaşaları çok istenilen bir durum değildir ve sizden giriş, gelişme, sonuç bölümlerini barındırması istenir. Her bir paragrafın kendi içinde bir anlam taşıması ve bütün paragrafların da bir bütünlük barındırması beklenir. 

Essay yazmak anlamlı paragraflardan oluşmasının yanı sıra yerinde kullanılan grammer yapısıyla da yakından alakalıdır. Devrik cümleler kabul edilemez ve yazılan essayden okuyucunun istediği bilgiyi rahatça okuması ve anlaması beklenilir. Essay objektif bir bakış açısı taşımalıdır ve daha sonrasında anlaşılır ve kurallı yazılmış olması adına başka bir gözün değerlendirme yapması(feedback) da sizi daha iyi essay’ler yazmanızı sağlayacaktır. Bunun için İstanbul PTE olarak öğrencilerimizin daha iyi kompozisyonlar yazabilmeleri için hem iyi bir structure’la hem de verdiğimiz feedback’lerle her zaman yanlarındayız!

Öneri İçerik: PTE Writing ve Essay Bölümünden Tam Not Almanızı Sağlayacak 3 Kanıtlanmış Öneri

Argumentative Essay (Tartışma)

Tartışma essay türü içerisinde sadece bilgi verilmez. Verilen bilginin yanı sıra destekleyici fikirleri ya da karşıt fikirlerin de sunulması gerekir. Karşıdaki kişinin fikrini değiştirebilmek için güzel bir yöntemdir. Tamamı olmasa da geneli öznel fikirlere dayanabilir.

Compare and Contrast Essay (Karşılaştırma)

Karşılaştırma olarak çevirilen Compare and Contrast essaylerinde birden fazla şeyin benzerliklerinin ve farklılıklarının karşılaştırması yapılmaktadır. Karşılaştırılanlar iki farklı insan, iki farklı ülke veya iki farklı kavram da olabilir. Bu tür essaylerde karşılaştırılan şeylerin farklılıklarından daha çok benzerlikleri dikkate alınmaktadır.

Karşılaştırma yapılırken açık ve net bir şekilde özelliklerinin yazılması gerekir. En önemli nokta, karşılaştırılması istenilen konuların aynı kategoride bulunuyor olmasıdır. Mesela, eğer bir sınav karşılaştırması yapılması isteniyorsa karşılaştırması yapılan sınava eş değer farklı bir sınav daha olmalıdır. Fazla detaya inmek okuyucunun dikkatini dağıtabilir.

Cause and Effect Essay (Sebep-Sonuç)

Bu türdeki makalelerin amacı bir olay veya durumun sebeplerini (causes) veya sonuçlarını (effect) anlatmayı amaçlamaktır. Tek bir makalede sebep ve sonuçlar birlikte de olabilir, tek olarak da verilebilir.

Process Essay (Süreç)

Process yani süreç makalelerinde, bir bağlamda gerçekleşen durumun ve olayın hangi sırayla veyahut hangi basamaklarla gerçekleştiği tanımlanabilir. Yeni kurulacak bir cihazın kurulumu için verilen detaylı yönergeler buna bir örnektir. Buna ek olarak, okul dönüşü trafik kazası geçiren bir öğrencinin yaşadıklarını anlatan essay tarzı da süreç makalesine farklı bir örnek sayılabilir.

Opinion Essay (Düşünce)

Kişi düşüncelerini daha geniş kitlelere aktarabilmek için yazabilir. Düşünce essayleri yazılması istenilen fikir ve görüşlerin bir düzen içerisinde okuyucuya aktarılmasıdır. Paragrafın başında yazarın fikrini açıkça okuyucuya sunması ve desteklemesi gerekmektedir. Tamamıyla öznel bir yapıya sahiptir.

Definition Essay (Tanım)

Tanım essaylerinde amaç bir şeyi tanımlama, açıklama veya örneklemedir. Bu tür makaleler genellikle bazı terimlerin okuyucuya daha açık ve anlaşılır hale getirilmesi adına yazılmaktadır. Her okuyucunun algısı farklıdır. Definition essayler net ve kesin verdiği tanımlar sayesinde bu durumu etkili bir şekilde ortadan kaldırmaktadır. İçerisinde desteklemek adına bir kaynaktan alınmış alıntı da verilebilir.

Advantage and Disadvantage Essay (Avantaj ve Dezavantaj)

Bu essay türünde tercih edilen veya edilmekte olan bir olay, duruş, davranış, aracın avantajları ve dezavantajları aynı anda verilmektedir. Getiriler ve götürüler detaylı ve anlaşılır bir şekilde sınıflandırılarak okuyucuya aktarılır.

Problem Solution Essay (Problem Çözme)

Problem Çözme essayleri ise, adından da anlaşıldığı gibi ortaya çıkmış ya da çıkmakta olan bir problemin ne olduğuna yer verilir. Bunun yanı sıra problemin bir veya birden fazla çözümü de anlatılmalıdır. Makale, problem ve çözümler olarak tamamlanmış olmalıdır.

PTE Academic sınavında karşımıza çıkan Opinion Essay’de başarılı olabilmek için iyi tasarlanmış bir structure’a ihtiyacınız olacaktır.

İstanbul PTE’nin uzman ekibi olarak bu yazımızda İngilizce essay konuları ile ilgili bilgiler vermeye çalıştık. PTE sınavında çıkan Opinion Essay ile ilgili yapıyı öğrenmek ve uygulama yapmak için bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

 

Hemen Ara Konuşalım!